O nas

O mnie

Adwokat Katarzyna Wysokińska

Wykonywany przeze mnie zawód adwokata stanowi asumpt mojej 8-letniej nauki prawa oraz jego stosowania. Ukończyłam z wyróżnieniem studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II – kierunek prawo. Moja praktyka zawodowa w szczególności zlokalizowana jest na obszarze województwa lubelskiego oraz województw ościennych, w szczególności jednak koncentruje się w Lublinie.

Moja dotychczasowa praktyka oraz pasja wiąże się z prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego. Są to sprawy rozwodowe, o separację, alimenty, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o kontakty z małoletnim tak rodzica jak i dziadków, ustalenie miejsca pobytu małoletniego, o pieczę naprzemienną, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach małoletniego np. wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie czynności odrzucenia spadku w imieniu małoletniego, zastąpienie zgody rodzica orzeczeniem Sądu w sytuacji gdy jeden rodzić nie godzi się na wyrobienie paszportu czy przepisanie dziecka do innej placówki edukacyjnej, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

O mnie adwokat Wysokińska sprawy rozwodowe
O nas Kancelaria Adwokacka Katarzyna Wysokińska

O Kancelarii

Kancelaria - Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokata Katarzyny Wysokińskiej prowadzi profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w różnych formach adekwatnych do potrzeb oraz oczekiwań Klienta. W ramach swojej działalności Kancelaria kieruje swoją ofertę zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Zakres działań Kancelarii to liczne usługi prawnicze w następujących dziedzinach: prawo cywilne (w tym sprawy z zakresu odszkodowań), prawo rodzinne (w szczególności rozwód, separacja, sprawy między rodzicami a dziećmi), prawo karne (w tym wykonawcze, wykroczeń, karnoskarbowe), prawo pracy oraz prawo administracyjne.

Kancelaria świadczy pomoc, porady i usługi prawne (w tym sporządzanie pism procesowych) oraz prowadzenie spraw sądowych na obszarze województwa lubelskiego, oraz w województwach sąsiednich, niemniej w indywidualnych sprawach, dostosowując się do Klienta, oferuje swoją usługę na terenie całego kraju. Celem wyjścia ku potrzebom Klienta terminy spotkań oraz ich przebieg dostosowuje do potrzeb każdego Zainteresowanego, przy czym Kancelaria oferuje swoje usługi również wobec osób pozostających na stałe za granicą.

Prymatem prowadzenia spraw przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Katarzyny Wysokińskiej jest profesjonalizm oraz rzetelność. Wszelkie czynności podejmowane przez Adwokat czynione są z zachowaniem najwyższej staranności oraz poszanowaniem etosu zawodu adwokata. Gwarancją jakości usług dla Klienta jest fakt, iż Kancelaria Adwokacka posiada obowiązkową polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

Współpracownicy

Apl. adw. Katarzyna Opieka

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W 2021 r. uzyskałam pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, a od stycznia 2022 r. odbywam szkolenie zawodowe przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.

Z Kancelarią Adwokat Katarzyny Wysokińskiej jestem związana od 2019 r.

Katarzyna Opieka - onas
Sekretarka Anna Piekarska

Współpracownicy

Sekretarka Anna Piekarska

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, uzyskałam tytuł magistra prawa oraz tytuł licencjata administracji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Urzędzie Miasta w Lublinie. Obecnie związana jestem z kancelarią mecenas Katarzyny Wysokińskiej gdzie zajmuje się obsługą sekretariatu.