Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo cywilne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo karne
Prawo administracyjne

Pomoc Adwokat Katarzyny Wysokińskiej w zakresie spraw z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Lublin

W szczególności Adwokat Katarzyna Wysokińska oferuje swoją pomoc w reprezentacji tak pracowników, jak i pracodawców przed Sądami powszechnymi. Prowadzi sprawy z zakresu ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy. Kancelaria Adwokat Katarzyny Wysokińskiej reprezentuje również swoich klientów w sprawach o odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy, wynikające z naruszenia zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu oraz nadużyć w stosunku pracy (mobbing) czy odszkodowania z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych działalność Kancelarii Adwokackiej Katarzyny Wysokińskiej w Lublinie wiąże się ze sporządzaniem opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz sporządzaniem odwołań od decyzji organu rentowego.

Słowo od Adwokat Katarzyny Wysokińskiej – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Jak w każdej z prowadzonych spraw moja pomoc tak pracodawcom jak i pracownikom polega na znalezieniu takiego rozwiązania, które pozwoliłoby na rozwiązanie problemu klienta bez konieczności udziału Sądu, a tym samym bez konieczności zaangażowania emocjonalnego oraz finansowego klienta. W szczególności zawsze staram się uciekać do drogi mediacji między stronami sporu. Jeśli jednak rzeczona droga nie przyniesie efektu wówczas, w porozumieniu z klientem, podejmuję działania skutkujące inicjowaniem sprawy sądowej.

Zawsze podchodzę do klientów indywidualnie, z empatią i zaangażowaniem. Pozostaje w stałym kontakcie z klientami, by czuli się w pełni zaopiekowani. Tym bardziej że, sprawy czy to „pracownicze” czy dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz rent, są często sprawami „życiowymi” klientów.