Zakres spraw kancelarii

Oferuję pomoc prawną polegającą na:

  • reprezentacji przed organami wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej – w całym postępowaniu
  • reprezentacji w pojedynczych czynnościach postępowania, np. oględziny, przesłuchanie
  • sporządzaniu pism inicjujących postępowanie lub w toku postępowania, środków odwoławczych (apelacje, zażalenia, kasacje, zarzuty, skargi, odwołania, sprzeciwy, itp.),
  • sporządzaniu projektów umów
  • udzielaniu porad prawnych
  • stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców

Wybierz dziedzinę prawa by dowiedzieć sie więcej

Zakres spraw

Prawo cywilne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo karne
Prawo administracyjne