Prawo administracyjne

Prawo cywilne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo karne
Prawo administracyjne

Rola Adwokat Katarzyny Wysokińskiej w sprawach administracyjnych polega w szczególności na reprezentowaniu interesów stron w postępowaniu przed organem administracji publicznej, sporządzania odwołań od decyzji organów administracyjnych czy skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego.