Porady prawne online

Mając na uwadze panującą sytuację epidemiologiczną, a tym samym znaczne ograniczenia z rzeczoną związane kancelaria Adwokat Katarzyny Wysokińskiej oferuje dodatkową usługę kontaktu online.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, zwłaszcza tym Państwu, którzy obawiają się bezpośredniego kontaktu z adwokatem w związku z zagrożeniami płynącymi z COVID -19, oferuję możliwość udzielenia porady prawnej za pośrednictwem rozmowy telefonicznej na numer telefonu komórkowego bądź stacjonarnego kancelarii, jak i za pomocą aplikacji WhatsApp (Katarzyna Wysokińska).

W sytuacji potrzeby skorzystania z tejże formy porady prawnej, proszę o uprzedni kontakt z kancelarią celem uzgodnienia terminu udzielenia e porady. Odnośnie opłat i zasad zrealizowania usługi wskazuję, iż po ustaleniu terminu rozmowy z adwokatem online, proszę o przesłanie dokumentów niezbędnych do udzielania porady na adres mailowy kancelarii oraz dokonania opłaty za usługę na numer konta: 63 1140 2004 0000 3502 7917 4199 w wysokości uprzednio ustalonej z adwokatem.

W tytule przelewu proszę o wpisanie Państwa imienia i nazwiska. Opłata ta, winna zostać uiszczona przed dokonaniem porady online.