Prawo karne

Prawo cywilne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo karne
Prawo administracyjne

Adwokat sprawy karne Lublin

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, bądź postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa, czy wykroczenia, organ ścigania czy to Prokurator, czy Policja wysłały Ci wezwanie na przesłuchanie, albo został złożony do Sądu przeciwko Tobie akt oskarżenia, bądź wniosek o ukaranie, bierzesz bądź będziesz brał udział w sprawie karnej. Najczęściej to wówczas będzie Ci potrzebna pomoc adwokata prowadzącego sprawy karne.

Adwokat sprawy karne – postępowanie przygotowawcze

Rola adwokata na etapie postępowania przygotowawczego będzie polegała na ustaleniu linii obrony, zebraniu dowodów i przedstawienia ich organowi. Adwokat także może wziąć udział w Twoim przesłuchaniu. Przesłuchanie to jest niezwykle istotne z punktu widzenia toku dalszego postępowania. W takim wypadku adwokat pouczy Cię, jak należy się zachować, co powiedzieć, na jakie pytanie odpowiadać, a od jakich się uchylać, a może w konkretnej sytuacji po analizie dowodów zebranych w aktach sprawy uzna, iż powinieneś odmówić wyjaśnień. Adwokat może także brać udział w przesłuchaniu świadków, zadawać im pytania i kontrolować tym samym postępowanie.

Adwokat sprawy karne – postępowanie przed Sądem

Na etapie postępowania przed Sądem, a więc wówczas gdy przeciwko Tobie wniesiony zostanie akt oskarżenia, bądź wniosek o ukaranie adwokat będzie Twoim wsparciem na każdej rozprawie, do której zostaniesz odpowiednio przygotowany. Istotnym jest kontakt z adwokatem zwłaszcza na owym etapie postępowania, często należy podjąć szereg czynności i przemyśleć wiele rozwiązań w sprawie do momentu otwarcia przewodu Sądowego. Adwokat, analizując Twoją sprawę, może zaproponować skorzystanie z drogi mediacji, która to może wbrew pozorom odegrać istotne znaczenie w korzystnym rozstrzygnięciu Twojej sprawy.

Adwokat Katarzyna Wysokińska prawo karne Lublin

W swojej praktyce w sprawach karnych dbam o rzetelność działań. Nigdy nie podchodzę ocennie do moich klientów, lecz po dogłębnej analizie sprawy poszukuje rozwiązań obiektywnie jak najkorzystniejszych dla mojego mocodawcy, ustalając stosownie linię obrony. Uczestniczę w każdych czynnościach procesowych, w których bierze udział mój klient, niezależnie od etapu postępowania oraz wykonuje wszystkie czynności opisane jw. W sytuacji kiedy osoba zainteresowana moją pomocą została tymczasowo aresztowana, bądź odbywa karę w Zakładzie Karnym, a toczy się wobec niej nowe postępowanie, wówczas osoba trzecia może udzielić mi tzw. tymczasowego upoważnienia do obrony, w takim wypadku występuje do stosownego organu o zgodę na widzenie z takim klientem,  a po jej uzyskaniu, bezpośrednio kontaktuje się z nim w jednostce penitencjarnej.

W stosunku do klientów, którzy padają ofiarą przestępstw, zachowuję szczególną empatię, pomagając czy to zainicjować sprawę karną poprzez złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, czy to biorąc udział w dalszym etapie postępowania jako ich pełnomocnik. Wielokroć sprawy karne przytłaczają moich klientów, zwłaszcza tych, którzy padli ofiarą przestępstwa, wówczas moja rola, rola adwokata okazuje się być niezwykle istotna. Pomagam przejść przez sprawę karną nie tylko merytorycznie, ale również stanowię dla moich klientów wsparcie mentalne.