Prawo cywilne

Prawo cywilne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo karne
Prawo administracyjne

Prawo rzeczowe i zobowiązań:

Prawo spadkowe:

Postępowanie egzekucyjne:

Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje wiele podgałęzi prawa, stąd szeroko rozumiane sprawy cywilne w Kancelarii Adwokackiej Katarzyny Wysokińskiej są najczęściej prowadzonymi sprawami. Adwokat Katarzyna Wysokińska w szczególności prowadzi sądowe sprawy cywilne. Posiada długoletnie doświadczenie w reprezentacji swoich klientów w sprawach cywilnych zawisłych w Sądach w Lublinie oraz województwie lubelskim. Niemniej, Adwokat Katarzyna Wysokińska wspiera swoich klientów także w czynnościach przedsądowych, czy po prostu udziela porad prawnych, albo sporządza wszelkiego rodzaju pisma procesowe, w tym zwłaszcza inicjujące postępowanie w danej sprawie.

Prawo cywilne Lublin – Adwokat Katarzyna Wysokińska

Zawsze podchodzę do moich klientów indywidualnie. Poszukuje rozwiązań obiektywnie najkorzystniejszych dla klienta pod względem ekonomicznym, zaangażowania emocjonalnego oraz czasowym. Dlatego też nie zawsze rekomenduje inicjowanie długoletnich procesów, a poszukuje rozwiązań, aby sprawę klienta rozwiązać na etapie przed sądowym, czy to występując ze stosownymi pismami, czy organizując przedsądową mediację. Niestety nie zawsze takie rozwiązania przynoszą zamierzone skutki, wówczas więc stanowię wsparcie dla klienta w zainicjowaniu sprawy sądowej.

Po udzieleniu mi pełnomocnictwa i pozostawieniu dokumentów przez klienta niezbędnych do złożenia pozwu, bądź wniosku do Sądu, moja rola polega w szczególności na zainicjowaniu sprawy (złożenie pozwu lub wniosku do Sądu), kolejno udziale w rozprawach, czynnościach wpadkowych jak mediacja, oględziny, etc., składaniu pism procesowych, wniosków dowodowych, wniosków o udzielenie zabezpieczenia, zażaleń, czy w końcu w apelacji – ile jest taka konieczność.

Słowo od Adwokat Katarzyny Wysokińskiej – Prawo cywilne Lublin

Zawsze przygotowuje swoich klientów do rozpraw, nigdy nie są zatem zaskoczeni przebiegiem rozprawy i nie czują dyskomfortu związanego ze swoim udziałem w rozprawie. Pozostaje ze swoimi klientami w stałym kontakcie, przekazując na bieżąco wszelkie informacje dotyczące sprawy, ale także odpowiadam na pytania, które rodzą się w toku postępowania. W mojej praktyce kieruje się empatią i rzetelnością. Doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych pomaga mi nie tylko merytorycznie zajmować się sprawą, ale także odpowiednio wspierać moich klientów w przejściu przez ten skomplikowany i nieznany dla nich proces.