Adwokat rozwód Lublin

Jak adwokat może pomóc w rozwodzie?

Rozwód to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu każdego z nas. Dotychczasowe wspólne życie ulega rozpadowi. Co więcej, w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie dochodzi do argumentacji sięgającej niezwykle intymnych, prywatnych spraw. Dobry prawnik od rozwodów, który profesjonalnie będzie reprezentować i dbać o nasze interesy prawne to najkorzystniejsze rozwiązanie. Na jaką pomoc adwokata możemy liczyć? Jakie koszty będzie trzeba ponieść? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska.

Kancelaria adwokacka i zakres jej działań

Adwokat zajmujący się sprawami o rozwód w Lublinie to specjalista z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, który dobro prawne swoich klientów zawsze stawia na pierwszym miejscu. Szeroki zakres usług, który oddaje nam do dyspozycji, sprawia, że możemy otrzymać kompleksową pomoc na każdym etapie naszej drogi do uzyskania wyroku rozwodowego. Co więcej, dobry prawnik od rozwodów, oprócz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności, reprezentacji naszych praw i obowiązków w procesie sądowym, dodatkowo pozwoli na poczucie bezpieczeństwa oraz spokoju, który jest bezcenne w całej sprawie rozwodowej.

Krok po kroku do uzyskania wyroku sądowego

Adwokat w pierwszej kolejności sporządzi pozew rozwodowy, który jest podstawowym dokumentem rozpoczynającym proces sądowy. W Lublinie, od momentu złożenia pozwu rozwodowego, czas oczekiwania to mniej więc 3-4 miesiące do pierwszej rozprawa, chyba że natrafimy na okres urlopowy. W pozwie dołączone zostają najważniejsze dowody w sprawie, jak również m.in. określany jest rodzaj rozwodu, jaki chcemy uzyskać (z orzeczeniem o winie czy bez orzeczenia o winie).

Największy zakres działań dobry prawnik od rozwodów posiada na sali sądowej. Na rozprawach adwokat walczy o jak najkorzystniejsze rozwiązania dla swojego klienta, reprezentując jego interesy prawne. W tym celu podaję trafną argumentację, przedstawia celne dowody bądź przesłuchuje świadków.

Koszty związane z wynajęciem adwokata w sprawie rozwodowej

Adwokat swoje minimalne honorarium wycenia zwykle na poziomie około 3000 zł. Co więcej, nie ma żadnej górnej stawki za profesjonalne usługi prawne. Koszt zależy przede wszystkim od złożoności sprawy, ilości rozpraw czy rodzaju rozwodu i dodatkowych elementów, takich jak np. alimenty.

Koszty sądowe związane z orzeczeniem o rozwodzie

Ile kosztuje rozwód w Lublinie? Przede wszystkim, wniesienie pozwu rozwodowegowiąże się z opłatą sądową w wysokości 600 zł. Opinia biegłych sądowych specjalistów to koszty w przedziale 800- 2000 zł. Podział majątku dokonywany przy okazji sprawy rozwodowej wiąże się z opłatą sądową w wysokości 300 zł

Rozwód z orzeczeniem o winie- kto ponosi koszty?

A przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie byli małżonkowie, nie ponoszą kosztów po równo. Generalnie koszty rozwodowe ponosi strona, która przegrała sprawę, a więc w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie osoba, z której winy doszło do rozpadu małżeństwa. Jeśli pozew o rozwód wniosła strona, która wygrała sprawę, osoba przegrana musi zwrócić jej poniesione koszty finansowe.